چگونه جای سوختگی روی موکت را برطرف کنیم؟

اگر جای سوختگی روی فرش و موکت عمیق نباشد، می‌توان در منزل آن را رفع نمود. اگر بر اثر افتادن تکه‌ای زغال روی فرش، سوختگی سطحی‌ای در آن ایجاد شد، برای از بین بردن لکه سوختگی ابتدا پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید و با شامپوی فرش یک‌لایه ضخیم روی آن قسمت تشکیل دهید. بعد از خشک شدن کامل شامپو، آن را جارو بکشید.

درصورتی‌که آثار سوختگی باقی ماند، رنگ‌بر ضعیفی به کار ببرید. اما هرگز فرش یا موکت را زیاد خیس نکنید و از صابون نیز استفاده نکنید. یک جسم سنگین زیر محل شسته شده فرش بگذارید و فرش را روی آن باز نمایید تا بالاتر از کف قرار گیرد و زودتر خشک شود.

1-پرزهای سوخته را با قیچی کوتاه کنید

2-اگر فرش یا موکت در اثر افتادن آتش سیگار سوخت، می‌توانید به‌وسیله یک ریش‌تراش یا موچین، مقداری پرز و نخ از قسمت سالم آن جدا کنید و آن را برای ترمیم قسمت سوخته شده به کار برید.

3-مقداری چسب (از نوع چسب هائی که به‌تدریج سفت می‌شوند مانند چسب سیمان و غیره) به قسمت سوخته شده بزنید و پرزها را بر روی آن گذاشته و فشار دهید. سپس روی آن یک کتاب سنگین بگذارید.

1-جدا کردن پرزها با قیچی

منبع: tasvirezendegi.ir

2-برداشتن پرزهای سالم

3-چسبوندن پرزها