تولید اختصاصی با پالاز

تامین مواد اولیه صنایع مختلف

پروژه های بزرگ نصب محصولات

تیم توسعه بازار و سازمان فروش گروه پالاز با تمرکز روی پروژه های بی تو بی (فروش سازمانی) با تامین مواد اولیه مورد نیاز در صنایع مختلف یا همکاری نزدیک با سازمان های متفاوت، معمـــاران و طــراحان در خصوص استـــفاده از محصولات پالاز در پروژ های بزرگ، هرساله تکــمیل کننــده پروژه هـــای متــعددی در سراسر کشور است. ما با توجه به نیازمندی های مختص به هر پروژه، امکانات متفاوتی را برای تسهیل در روند مشاوره و انتخاب محصولاتمان در نظر می گیریم.

موکت  احساسی از آرامش در فضا را به کاربر منتقل می کند. اینبار که به یک فضای موکت شده وارد شدید، به این نکته توجه کنید. حس امنیت ، آرامــش و اطمینان، از اولین گام هایتـان در یک فضای موکت شده به شـما  منتقل می شود. اگر امروزفضا های بیشتری با این پوشش اجرا می شود، نتیجه توجه سازمان ها، معماران و مشاغل مرتبط با دکوراسیون به اجرای چشمگیر موکت، بدلیل ترکیبی از احساس گرمابخشی و مدرن بودن است. ما در طول دهه گذشته، پروژه های مختلفی را با انواع محصولات پالاز به اتمام رسانده ایم. پروژه هایی که با نیازهای امروز سازمان های پیشرو هماهنگ هستند.

“لطفا ویدیوی ترکیب موکت های کات بی و پونه، در کنار استفاده از لمینت های پالاز را ملاحظه کنید”

دپارتمان طراحی و شوروم فرآذین / ۲۰۰۰ مترمربع موکت و لمینت پالاز

Customization

اگر نیاز به دریافت اطلاعـــــات بیشــتر درباره چگونگی اختصــاصی سازی پروژه های ســــازمانی و شــروع پروژه هـــای بزرگ با پالاز هستید، لطفا این فرم را ارسال نمایید یا در وقت اداری با همکاران ما در تماس باشید.