پالاز، دوباره سازی برند برای توسعه محصولات

بیش از چهار دهه کنارتان هستیم. ۴۰ سال تجربه و تلاش در کنار ارزشمندی به باورهای مصرف کنندگان، پالاز را از طراحی و تولید انواع موکت، به ترکیبی از تولید و عرضه بهترین محصولات صنعت دکوراسیون سوق داده است. حرکتی که با سرمایه گذاری های سنگین و تلاش های شبانه روزی در گروه صنعتی پالاز میسر گردیده است.

سال گذشته سراسر حرکت بود. تصمیم های سازنده ای که در کنار یکدیگر پایه گذار حضوری جدید برای پالاز است. حذف کلمه موکت از برند پالاز موکت و تصمیم به اجرای پروژه باز معرفی پالاز، آغازگر راهی جدید برای تیم بازاریابی و استراتژی بازار شد.

در پی این تصمیم، عناصر مختلف بازار یابی و فروش پالاز در جهت

 معرفی محصولات جدید کاغذ دیواری و لمینیت باز تعریف وباز سازی شدند.حرکتی که در کنار توسعۀ فیزیکی سازمان، نصب ماشین آلات جدید و بازسازی و ارتقاء زیر ساخت های فنی کماکان ادامه دارد. پالاز برای حضور تجاری قدرتمند در دهه های بعد می بایست این تصمیم استراتژیک را عملی می ساخت.

تعیین این استراتژی نیازمند سرمایه گذاری های جدید همه جانبه است. سیاستی که در ادامه به یکپارچه سازی همه جانبه برند، گستردگی دامنه محصولات، مهندسی روش های عرضه و در نهایت رضایتمندی مصرف کنندگان نهائی ختم خواهد شد. برای زیبائی های بیشتر، افتخار داریم که اکنون در آغاز راه جدید، هدفمندتر از همیشه در خدمتتان باشیم.