اعلام نتایج برندگان هفته چهارم کد داغ زمستان

اهدا جوایز “کد داغ زمستان” .

با گذشت هفته چهارم از آغاز جشنواره کد داغ زمستان، کدهای برنده به قید قرعه انتخاب شدند. با برندگان این هفته جشنواره کد داغ زمستان، آشنا شوید.

ضمن تبریک به برگزیدگان هفته چهارم جشنواه فروش کد داغ زمستان به اطلاع می رسانیم که این جشنواره تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد.

با ما همراه باشید.

مصرف کنندگان
اتاق اصناف اصفهان ۰۹۱۳***۸۸۴۳ برنده ۱۵ میلیون ریال
فاطمه اسماعیلی گرگان ۰۹۱۱***۶۶۹۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
مهدی عمادی تهران ۰۹۱۲***۴۱۵۶ برنده ۱۵ میلیون ریال
سِد فوادالدین امامی فر اهواز ۰۹۱۶***۹۱۴۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
غیب علی جلیل زاده خاتونی تهران ۰۹۱۲***۴۵۵۰ برنده ۱۵ میلیون ریال
نمایندگان
حسین قضوی اصفهان ۰۹۱۳***۷۰۵۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
علی احمدی گرگان ۰۹۱۱***۱۳۸۲ برنده ۱۰ میلیون ریال
مجید وفا منش تهران ۰۹۱۲***۸۰۴۷ برنده ۱۰ میلیون ریال
شهرام مقدم(۲) اهواز ۰۹۱۶***۶۳۴۴ برنده ۱۰ میلیون ریال
شهرام صلح میرزایی(۲) تهران ۰۹۱۲***۹۰۰۵ برنده ۱۰ میلیون ریال
همکاران
مهدی سعادتی قم ۰۹۱۲***۸۶۲۷ برنده ۱۵ میلیون ریال
علی محمد شجری ( ۲) تهران ۰۹۱۲***۸۷۲۴ برنده ۱۵ میلیون ریال
امین شجرات اهواز ۰۹۱۶***۸۶۳۳ برنده ۱۵ میلیون ریال
امیر حسین مصری نژاد اصفهان ۰۹۱۳***۵۲۳۸ برنده ۱۵ میلیون ریال
محمد حسین مهرپرور قائن ۰۹۱۵***۹۹۴۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
نصابان
مهدی باقری بهشهر ۰۹۳۷***۸۶۷۶ برنده ۵ میلیون ریال
رضا تمامی بهبهان ۰۹۱۶***۶۱۴۲ برنده ۵ میلیون ریال
کریم مجرد اردبیل ۰۹۱۴***۷۰۴۶ برنده ۵ میلیون ریال
بهرام محمد علی نژادعمران رویان ۰۹۱۱***۰۳۲۵ برنده ۵ میلیون ریال
نادر دشت بزرگ اهواز ۰۹۳۰***۳۳۵۹ برنده ۵ میلیون ریال