اسامی برگزیدگان سومین مرحله اهدا جوایز مسابقه ی “دنیای زیبای من”

از همراهی بی مانند شما با پالاز برای به اشتراک گذاشتن عکس های دنیای زیبایتان سپاسگزاریم.

مفتخریم که می توانیم بار دیگر،ضمن اعلام برگزیدگان سومین مرحله ی اهدا جوایز مسابقه ی عکاسی”دنیای زیبای من”، مراتب قدردانی خود را حضور همه ی شما که ما را با دنیای زیبای خود همراه کرده اید، ابراز کنیم.

پس از بررسی عکس های ارسالی،سکه های طلایی این هفته تعلق می گیرد به:

1- سرکار خانم ملیحه برزگر برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

۲-جناب آقای هادی محسن تبار برنده ی یک سکه تمام بهار آزادی

۳-جناب آقای محسن جمشیدی برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

ضمن تبریک به برگزیدگان این هفته، از شما دعوت می کنیم با ارسال عکس های دنیای زیبایتان در این مسابقه شرکت فرمایید و شما هم یکی از برندگان جوایز ۲۵ میلیون تومانی یا سکه های طلای تمام بهار آزادی ما شوید.

اهدای جوایز
جناب آقای محسن جمشیدی

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

جناب آقای هادی محسن تبار

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی

سرکار خانم ملیحه برزگر

برنده ی یک سکه ی تمام بهار آزادی