سفر به آسیای میانه با دوچرخه

متفاوت، فوق العاده، سخت و البته طولانی. شاید با چند کلمه توضیح داده شود، اما جدا شروع سفر به مقصد چین آن هم با دوچرخه، ماراتنی خاص است که افراد معدودی در جهان امکان عملی ساختن آن را دارند.

مسلم ایران نژاد، کوهنورد حرفه ای و دوچرخه سوار استقامتی در این ماراتن که بیش از ۲۰۰ روز برنامه ریزی شده است، تجربیات ۱۴ سال زندگی در شرایط نا متعارف را یکبار دیگر و این بار با سفر به چین و حاشیۀ آسیای دور محک خواهد زد. در این مسیر طولانی که بیش از ۲۰،۰۰۰ کیلومتر است، اگر چه برنامه ریزی مهمترین اصل را شکل می دهد اما شرایط سفر، تعیین کنندۀ برنامۀ نهائی است. سختی در عبور از صحرا و مناطق کوهستانی صعب العبور از یکسو و حائز اهمیت بودن ایمنی از سوی دیگر، در برخی موارد تغییر مسیر یا توقف غیر منتظره را ایجاب می کند. مسلم به طور متوسط روزی ۷۰ کیلومتر را رکاب خواهد زد. البته در مسیر های کوهستانی و سردسیرپیش رو، مسیر روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ کیلومتر خواهد بود.

مسیر حرکت با خروج از مرز سرخس ایران آغاز و با عبور از ترکمنستان، صحرای قره روم ازبکستان و مرز فلات با شکوه پامیر با ۵ قله بالای ۷،۰۰۰ متر ادامه می یابد.

قزاقستان، روسیه و مغولستان مقصد های بعدی مسلم برای ورود به کشور پهناور چین هستند. بنابرشرایط اخذ ویزا، بعد از ورود به چین مسیر حرکت بر اساس طول ویزا برنامه ریزی شده و در نهایت از مسیر جنوب، مسلم ایران نژاد به ایران باز خواهد گشت.

این پروژه قسمتی از برنامه های مسئولیت اجتماعی سازمان پالاز است. پروژه ای که علاوه بر اراده مسلم به حمایت همه جانبه گروه صنعتی پالاز و شما به عنوان مهمترین حامی وجود دارد.برای روحیۀ هر چه بیشتر مسلم، ارتباط مستقیم هواداران از طریق صفحۀ اختصاصی در وب سایت رسمی پالاز از ابتدای مهر ماه میسر خواهد شد. خواهشمندیم تصاویر برنامۀ مسلم را در خبر نامه های بعدی پالاز دنبال فرمائید.

عبور از ترکمنستان، صحرای قره روم ازبکستان و مرز فلات پامیر، قزاقستان، روسیه و مغولستان و

مقصد نهایی چین