دومین خانه پالاز افتتاح شد

دومین خانه پالاز واقع در کرج افتتاح شد
آدرس: میدان والفجر، بلوار سرداران غربی، بعد از تقاطع دهقان ویلای دوم، اولین ساختمان
akrami06
akrami02
akrami12
akrami01
akrami03
akrami09
akrami10
akrami13
akrami04
akrami05
akrami11