داوری نهایی مسابقه ی عکاسی “دنیای_زیبای_من”

داوری نهایی مسابقه ی عکاسی”#دنیای_زیبای_من” با حضور سرکار خانم نگار فرجیانی و آقایان محمد ابراهیم صافی و مسلم ایران نژاد؛ انجام پذیرفت.

پیرو اطلاع رسانی های انجام شده، برای انتخاب برنده ی بخش “شهروندی”؛ شش عکس انتخاب شده توسط هیئت داوران به رای مردمی گذاشته می شود. عکسی که بیشترین آرا را دریافت کند به عنوان عکس برگزیده این بخش معرفی خواهد شد. هم اکنون عکس های انتخاب شده، به طور موقت در صفحه ی اینستاگرام پالاز منتشر شده و طبق برنامه برای مدت ۲ روز؛ به رای گذاشته خواهد شد. لازم به ذکر است اعتبار رای ها،مورد سنجش قرار می گیرد و عکس هایی که از طریق اپلیکیشن هایی مانند لایک بگیر و سایر روش های غیرقانونی؛ لایک های غیر معتبر دریافت کنند از روند ارزیابی حذف خواهند شد.

پس از مشخص شدن برنده ی بخش شهروندی، اسامی برندگان نهایی مسابقه ی عکاسی ” #دنیای_زیبای_من ” اطلاع رسانی خواهد شد.

ما به حضور صمیمانه و اعتماد بی مانند شما در به اشتراک گذاشتن عکس های دنیای زیبایتان، افتخار می کنیم.با ما همراه باشید.