افتتاح خانه پالاز در همدان

 خانه پالاز در همدان افتتاح شد

آدرس: خیابان طالقانی-بین چهارراه ابن سینا و امیرکبیر-روبرو دبیرستان دخترانه ابن سینا پلاک ۲۰۶ -غفاری
hamedan01
hamedan02
hamedan00
hamedan03
hamedan04
hamedan05
hamedan06