خانه پالاز شیراز افتتاح شد

 خانه پالاز در شیراز افتتاح شد

آدرس: بلوار هجرت ، بین پل پارکینگ و چهار راه پارکینگ
shiraz00
shiraz11
shiraz15
shiraz09
shiraz14
shiraz12
shiraz13
shiraz05
shiraz08
shiraz06
shiraz17