خانه پالاز در ۳ شهر دیگر افتتاح می شود

پروژه یکپارچه سازی و مهندسی فروش گروه پالاز با افتتاح ۳ شعبه جدید خانه پالاز در شهرهای شیراز همدان و ماهشهر ادامه می یابد.

برای بازدید از فیلم افتتاحیه و تصاویر مرتبط خواهشمندیم صفحه خانه پالاز را بعد از افتتاح مورد بازدید مجدد قرار دهید.

تاریخ افتتاح ۳ شعبه جدید خانه پالاز
ماهشهر:۱۸ بهمن
شیراز:۲۰ بهمن
همدان:۲۵ بهمن