برندگان هفته هشتم کد داغ زمستان

اهدا جوایز “کد داغ زمستان” .

با گذشت هفته هشتم از آغاز جشنواره کد داغ زمستان، کدهای برنده به قید قرعه انتخاب شدند. با برندگان این هفته جشنواره کد داغ زمستان، آشنا شوید.

ضمن تبریک به برگزیدگان هفته هشتم جشنواه فروش کد داغ زمستان به اطلاع می رسانیم که این جشنواره تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد.

با ما همراه باشید.

لیست برندگان

هفته هشتم از ۱۴ اسفند ماه _ ۲۰ اسفند ماه

مصرف کنندگان
سید جواد حسینی هشتگرد ۰۹۳۸***۷۳۱۶ برنده ۱۵ میلیون ریال
محمد حسن نیک خلق مشهد ۰۹۱۵***۴۶۵۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
الهه میرزایی تهران ۰۹۳۵***۱۹۸۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
اورژانس ۱۱۵ خرانق اردکان ۰۹۱۳***۳۳۰۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
علیرضا بوستانی دزفولی دزفول ۰۹۱۶***۴۵۸۵ برنده ۱۵ میلیون ریال
نمایندگان
خراسانی( ۳) تهران ۰۹۱۲***۲۴۲۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
عطایی مشهد ۰۹۱۵***۵۱۱۱ برنده ۱۰ میلیون ریال
مهدی اکبری نصیری تهران ۰۹۱۲***۱۲۳۹ برنده ۱۰ میلیون ریال
حسین فتوحی اردکانی اردکان ۰۹۱۳***۳۵۹۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
علیزاده( ۳) بهبهان ۰۹۱۶***۵۸۹۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
همکاران
محمد رضا رادپور هشتگرد ۰۹۱۲***۴۲۰۰ برنده ۱۵ میلیون ریال
عادل جلالی اهواز ۰۹۱۶***۹۹۹۲ برنده ۱۵ میلیون ریال
محمد رضا خیاط نژاد( ۲) اهواز ۰۹۱۶***۹۰۱۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
سید امید پور بهشتی بهبهان ۰۹۱۶***۵۵۱۳ برنده ۱۵ میلیون ریال
اصغر باپیرزاده ( ۳) اهواز ۰۹۱۶***۴۴۰۹ برنده ۱۵ میلیون ریال
نصابان
فرهاد نبیلی نکا ۰۹۱۱***۳۱۶۱ برنده ۵ میلیون ریال
قربانعلی نامور مشهد ۰۹۱۵***۰۸۱۷ برنده ۵ میلیون ریال
مهدی درویشی امیدیه ۰۹۳۰***۸۲۲۸ برنده ۵ میلیون ریال
مولا مراد محمدی شینه خرم اباد ۰۹۱۶***۱۸۱۰ برنده ۵ میلیون ریال
رضا پاپی خادم دزفول ۰۹۳۹***۵۶۳۳ برنده ۵ میلیون ریال