برندگان جشنواره ۱۵میلیون تومانی

سرکار خانم حمیرا موحدی سیچانی یکی از برندگان کمک هزینه سفر به برزیل با حضور در محل شرکت پالاز ، جایزه خود را دریافت نمودند.

نمایش فیلم قرعه کشی بهمراه پشت صحنه آن

آقای  حسین لسانی یکی  از برندگان کمک هزینه سفر به برزیل با حضور در محل شرکت پالاز ، جایزه خود را دریافت نمودند.

نمایش فیلم قرعه کشی بهمراه پشت صحنه آن