افتتاحیه نمایشگاه عکس منفی چهل درجه

افتتاحیه نمایشگاه عکس منفی چهل درجه با استقبال بی نظیر بازدیدکنندگان برگزار شد

حضور پرتعداد و بی مانند علاقه مندان به سفر، کوهنوردان، دوچرخه سواران داخلی و خارجی، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه عکس “منفی چهل درجه” نشان داد پالاز به هدف خود برای ساختن دنیای زیباتر دست یافته است. نگاه مشتاق بازدید کنندگان، شوق بی مانند مُسلم ایران نژاد، لذت تماشای عکس های منحصر به فرد، خنده های دسته جمعی هنگام نمایش فیلم ، تشویق های بی پایان ، تحسین های پرمهر؛ همه برای ما نمادهایی از زیبایی های این دنیا هستند. نمادهایی که در نتیجه انجام پروژه ی مسئولیت اجتما عی پالاز، محقق شده اند.

پالاز همواره برای رسیدن به اهداف مطرح شده در مفهوم شعار خود- دنیای زیبای من- کوشش می کند. پشتیبانی از پروژه مسئولیت اجتماعی پالاز در قالب سفری ۲۰۰ روزه به مغولستان، با هدف پیوند زدن دنیای زیبای پالاز، با دنیای زیبای مُسلم ایران نژاد انجام شده است . در واقع، دنیای زیبای مُسلم  برای ما نماینده ی دنیای زیبای همه کسانیست که عاشقانه برای رسیدن به اهدافشان تلاش می کنند.

نتیجه ی پروژه  “۲۰۰ روز”، انگیزه ی  پالاز را در انجام  پروژه های مسئولیت اجتماعی دیگر، برای  خلق دنیایی زیبا ، بیشتر کرده است. ما این نگاه پر احترام به فعالیت های انسان دوستانه را برای شکل گیری  پروژه های آینده  حفظ خواهیم کرد.

از تمام همراهی ها و حمایت های بی نظیر شما در این سفر سپاسگزاریم. با ما همراه باشید.