اعلام نتایج برندگان هفته اول کد داغ زمستان

اهدا جوایز “کد داغ زمستان” آغاز شد.

با گذشت هفته اول از آغاز جشنواره کد داغ زمستان، اولین کدهای برنده به قید قرعه انتخاب شدند. با برندگان این هفته جشنواره کد داغ زمستان، آشنا شوید.

ضمن تبریک به برگزیدگان هفته اول جشنواه فروش کد داغ زمستان به اطلاع می رسانیم که این جشنواره تا ۲۵ اسفند ماه ادامه دارد.

با ما همراه باشید.

هفته اول از ۲۵ دی ماه _ ۱ بهمن ماه

مصرف کنندگان
اصغر رضایی ۰۹۱۸***۱۰۶۵ برنده ۱۵ میلیون ریال
ناصر بخشی ۰۹۱۴***۵۱۳۳ برنده ۱۵ میلیون ریال
معصومه مرادی ۰۹۱۹***۴۱۲۰ برنده ۱۵ میلیون ریال
محمد شریفیان ۰۹۱۴***۲۷۵۸ برنده ۱۵ میلیون ریال
زهرا پیمانه ۰۹۳۵***۰۰۷۵ برنده ۱۵ میلیون ریال
نمایندگان
محسن خراسانی ۰۹۱۲***۲۴۲۶ برنده ۱۰ میلیون ریال
صادق کیائی ۰۹۱۴***۲۷۲۳ برنده ۱۰ میلیون ریال
حسین زمان نژاد ۰۹۱۲***۹۱۸۴ برنده ۱۰ میلیون ریال
جمال اورامی ۰۹۱۴***۴۰۴۲ برنده ۱۰ میلیون ریال
حسن قضوی ۰۹۱۲***۱۰۴۱ برنده ۱۰ میلیون ریال

همکاران
علی محمد شجری ۰۹۱۲***۸۷۲۴ برنده ۱۵ میلیون ریال
میثم غیاثی ۰۹۱۲***۳۰۵۸ برنده ۱۵ میلیون ریال
مجتبی لبافی ۰۹۳۶***۷۷۳۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
مجید رحمتی ۰۹۱۷***۰۸۵۴ برنده ۱۵ میلیون ریال
مهدی سلیمانی ۰۹۱۸***۱۴۸۱ برنده ۱۵ میلیون ریال
نصابان
حسین دوستدار ۰۹۱۴***۰۲۱۰ برنده ۵ میلیون ریال
عباس شجری ۰۹۱۲***۹۴۱۴ برنده ۵ میلیون ریال
احمد احسانیان ۰۹۱۳***۵۰۳۲ برنده ۵ میلیون ریال
علی برزگری شریف آباد ۰۹۱۲***۸۸۵۲ برنده ۵ میلیون ریال
سید مسیح حسینی ۰۹۳۰***۰۱۵۷ برنده ۵ میلیون ریال