اسامی برندگان نهایی مسابقه دنیای زیبای من

پیرو برگزاری جلسه داوری مسابقه ی عکاسی “دنیای زیبای من”؛ با حضور سرکار خانم نگار فرجیانی و آقایان محمد ابراهیم صافی و مسلم ایران نژاد، از میان تمام عکس های دریافت شده از طریق ایمیل و کانال اینستاگرام، با توجه به محورهای اصلی مسابقه_ اجتماعی، سبک زندگی وطبیعت_ عکس های برگزیده معرفی شدند. همچنین برنده ی عکس بخش شهروندی نیز با به اشتراک گذاشتن شش عکس کاندید شده در صفحه ی اینستاگرام و دریافت آرا مردمی نهایی شد.

برای این دوستان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم و امیدواریم این نگاه زیبابین در ساختن “دنیایی زیبا” همواره برایشان ماندگار باشد.

از شما دعوت می کنیم با ده برگزیده ی نهایی مسابقه ی عکاسی “دنیای زیبای من” آشنا شوید.

بخش اجتماعی

نفر سوم : سرکارخانم ملیحه برزگر

برنده یک میلیون تومان وجه نقد

نفر دوم : سرکارخانم فاطمه رشیدی

برنده دو میلیون تومان وجه نقد

نفراول : سرکار خانم سمیرا زمانی

برنده سه میلیون تومان وجه نقد

بخش سبک زندگی

نفر سوم : جناب اقای مهدی رضایی

برنده یک میلیون تومان وجه نقد

نفر دوم : جناب آقای مهرورز احمدی

برنده دو میلیون تومان وجه نقد

نفر اول : سرکار خانم سیده زهرا موسوی

برنده سه میلیون تومان وجه نقد

بخش طبیعت

نفر سوم : سرکارخانم نصیبه عالش زاده

برنده یک میلیون تومان وجه نقد

نفر دوم : جناب آقای پیام صفایی

برنده دو میلیون تومان وجه نقد

نفر اول : جناب آقای هادی محسن تبار

برنده سه میلیون تومان وجه نقد

بخش شهروندی

 سرکار خانم ساناز رضوانی

برنده دو میلیون تومان وجه نقد